Hanne Svanøe, jeg er født i 1970 og har været psykolog siden 199

Hvem er jeg?

Mit navn er Hanne Svanøe, jeg er født i 1970 og har været psykolog siden 1998.
Jeg er uddannet Psykolog fra Københavns Universitet og blev i 2001 autoriseret af Psykolognævnet. Desuden er jeg tæt på at være Specialist i Psykoterapi. Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening.

Jeg har mange års erfaring fra Voksenpsykiatrien, hvor jeg har arbejdet med alle former for psykiske lidelser herunder bl.a. depressioner, angst, ADHD, skizofreni, personlighedsforstyrrelser og især spiseforstyrrelser.

Desuden har jeg arbejdet i TUBA – terapi og rådgivning for unge, der er vokset op i hjem med alkoholmisbrug. Jeg har således en stor viden om, hvad det vil sige at være vokset op med forældre, der har drukket eller stadig drikker. Jeg kender til den skam, man kan føle og den følelse af at være helt forkert og anderledes end alle andre.

Jeg arbejder både kognitivt, psykodynamisk, systemisk, gestaltterapeutisk og eksistentialistisk alt efter hvilken problemstilling, du kommer med. Efter de indledende samtaler med dig, vurderer jeg, hvilken psykologisk behandlingsmetode, der synes mest hensigtsmæssig i forhold til den konkrete problemstilling. Ofte vil en kombination af forskellige terapeutiske metoder være det mest hensigtsmæssige.

Psykolog Hanne Svanøe | Voldgade 17 | 6400 Sønderborg | Telefon 5151 9001 | Mail: hanne@psykologsvanoe.dk